Layout Reklame støtter Stolpejakten Bergen Vest

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, samt her på hjemmesiden. Hovedkart med inntegnede stolper blir i en del kommuner distribuert til alle husstander.

Les mer:

Layout Reklame støtter folkehelsen og Stolpejakten. Vi ønsker å promotere en unik mulighet for folk til å komme seg ut i skog og mark.

Dette gir en god følelse for oss, siden vi kan stille med resultater som markedsfører alt fra sentere, lokale butikker, byråer og andre involverte.

Translate »