Ønsker du å skrive en klage, eller et brev til en offentlig instans? Hva med en artikkel, eller noe annet du har på hjertet?

Jeg har jobbet med tekstforfatting og korrektur i mange år og har derfor anledning til å hjelpe deg å utforme det du ønsker.

Følgende skriverier har jeg lang erfaring med:

  • Klager til offentlige instanser (Nav, kemneren, kommunen, m.m.)
  • Brev til leger og sykehus
  • Historier
  • Artikler og intervjuer
  • Helserelatert stoff
  • Saker til forliksrådet
  • Husleietvister
  • Stevning til tingretten
  • Saksforberedende materiale

Jeg ønsker å hjelpe de som ikke har råd til advokat med å sende inn sakene sine selv, på en profesjonell måte. Jeg ønsker også å få rettferdighet synlig i samfunnet, samt å gi alle anledning til å sende en klage på urettferdig behandling, selv om man skriver dårlig, har vanskelig for å formulere seg, eller får skrivesperre av andre grunner.

Derfor er disse tjenestene priset ekstremt lavt. Jeg tar kun kr. 350,- pr. skrevne side, eller 300,- pr. time.

Les mer om noen artikler jeg har skrevet her.

Translate »