Foreningen Hjelp Til Strømregninga skal igjennom innsamlingsarbeid, dugnader og gaver samle inn penger til veldedighet.

Pengene skal en gang hver måned fordeles til trengende som ikke greier å betale dagens strømkostnader.

Unntatt er rene driftskostnader.
Alt annet overskudd skal fordeles til veldedighet den 15. hver måned.
Foreningen skal ivareta personvern og følge personvernloven.
Trengende må søke innen den 1. hver måned og dokumentere livsoppholdsgrunnlag, sivilstatus og status på strømfaktura.
Søkere kan søke online her:


Translate »